2023 TSIA會員大會暨專題研討會

Online Registration Deadline: 2023/03/26
2023/03/26線上報名截止

日 期:2023年03月30日(四) 12:00 - 15:30

地 點:新竹國賓飯店10樓國際會議廳

議程

12:00~13:30    會員代表報到

13:30~14:30    會員大會

14:30~15:30    專題 : 2023年電子產品大趨勢,指引半導體新發展
                        講師:工研院產科國際所 范哲豪 經理
※本場次活動限TSIA會員參加
主辦單位得視情況保留變動講師、講題、議程、時間、場地之權利